Kao i EGR ventili, katalizatori su se rano pojavili na automobilima kao sustav za ekološko očuvanje.
Za razliku od EGR ventila, koji utječu na smanjenje temperature izgaranja u motoru, katalizatori ispušne plinove ekološki obrađuju nakon izlaska iz motora, u ispušnom sustavu.
 
KATALIZATOR
 
Kako bismo objasnili način rada katalizatora, moramo objasniti gdje se nalazi te kako izgleda.
 
Katalizator je smješten ispod automobila, kao dio ispušnog sustava automobila. Nalazi se bliže motoru automobila, kako bi ispušni plinovi bili dovoljno velike temperature prilikom ulaska u njega.
 
KATALIZATOR NA AUTU
 
Kako bi pravilno funkcionirao, u katalizatoru mora biti dovoljno visoka temperatura zbog njegova sastava. Naime, katalizator u sebi sadrži plemenite elemente koji, kemijskom reakcijom (katalizom), pretvaraju štetne plinove, recimo dušične okside, u vodu i plinove koji su puno bolje razgradivi, kao ugljični dioksid. Ti se plemeniti elementi nalaze unutar katalizatora, u obliku premaza, na metalnoj ili keramičkoj strukturi u obliku pčelinjeg saća. Vrijedno za spomenuti da se katalizatori kod benzinskih i dizelskih motora razlikuju prema sadržaju tih plemenitih elemenata.
 
UNUTRAŠNJOST KATALIZATORA
 
Isto tako, bitno je što je izvan katalizatora, osim toga što je iznutra. S obzirom na to da katalizatori rade pri visokim temperaturama, kao što smo ranije spomenuli, s vanjske strane imaju toplinsku izolaciju. Ona je tu kako bi se toplina zadržala unutar katalizatora, omogučavajući im veću efikasnost.
 
Da ponovimo, izvan katalizatora nalazi se toplinska izolacija, dok se iznutra nalazi struktura u obliku pčelinjeg saća, na kojem je pak premaz plemenitih elemenata.
 
PRESJEK KATALIZATORA
 
Temperature potrebne da katalizator optimalno radi kreću se od oko 400ºC do oko 800ºC. S obzirom na to da ispušni plinovi nisu toliko vrući prvih par minuta nakon paljenja automobila, postoje i tzv. predkatalizatori, odnosno dodatni katalizatori koji se nalaze bliže motoru automobila, kako bi se što veća količina štetnih plinova pretvorila u bolje razgradive plinove.
 
KATALIZATORI U LINIJI
 
Uz katalizator u sustavu se nalazi i lambda sonda, odnosno dvije, jedna ispred, a jedna iza njega.
 
LAMBDA SONDE
 
Lambda sonda koja se nalazi ispred katalizatora služi tome da očitava razine kisika u ispušnom plinu prema čemu šalje informacije računalu motora u kojem omjeru pripremiti smjesu goriva i kisika za izgaranje u motoru. Kod starijih automobila, lambda sonda se koristila samo u takvoj izvedbi, jedna ispred katalizatora. Međutim, kod relativno novijih automobila koristi se dodatna lambda sonda koja također mjeri koncentraciju kisika u ispušnim plinovima, ali nakon što su oni prošli kroz katalizator. Drugim riječima, ona mjeri efikasnost katalizatora prema razlici postotka kisika prije i nakon katalizatora.
 
STARI KATALIZATORI
 
S obzirom na to da se u katalizatorima nalazi manja količina plemenitih elemenata, stari katalizatori se moraju zbrinjavati u skladu s propisima. Upravo zbog toga, ljudi ih često otkupljuju kako bi ih mogli prodati.
 
Stoga, pazite kako zbrinjavate stare katalizatore – ne samo da time pazite na okoliš, nego možete još dodatno i zaraditi, a to neka vam to bude motivacija!
 
 
Vaš Auto Stanić Tim
Ostavite svoj komentar