Standardni navoj

Materijal, bez površinske obrade, Materijal, bijeli cink...