Alat za rezanje guma, Oprema, Alati i preparati...