Cilindarska glava

Promjer u mm, 10, Promjer u mm, 12, Promjer u mm, 16...